Elverum håndball

Elverum håndball

Siden 1946 har Elverum Håndball engasjert, organisert og vært en del av Håndballbyen Elverum!

I godt over 75 år har vi bygget stein for stein, og etablert Norges Håndballby nr.1 ved Glommas bredder. Gjennom alle disse årene har organisasjonen Elverum Håndball engasjert tusenvis av barn og unge, og vært en sterk bidragsyter i norsk Elitehåndball. Spillere har kommet og gått, men organisasjonen har stadig holdt kursen mot nye mål.

Det har vært opp og nedturer, men takket være frivillige og dedikerte mennesker i og rundt klubben har organisasjonen reist seg og tatt nye steg. De fortjener alle en stor takk for sitt bidrag til klubben!

De siste årene har Elverum Håndball for alvor tatt steget ut i Europa, gjennom EHF Champions League noe som igjen har skapt ringvirkninger innad i klubben, i Håndballbyen Elverum og i hele regionen for øvrig.

Andre leietakere På Terningen Arena