Friskstiftelsen

Friskstiftelsen

Friskstiftelsen er en privat, ideell, ikke-kommersiell virksomhet, som leverer spesialisthelsetjenester innen døgnbehandling psykisk helsevern. Gjennom avtaler med offentlige aktører som Helse Sør-Øst gir Friskstiftelsen behandlingstilbud til voksne pasienter innen diagnosegruppene alvorlig angst, depresjon, PTSD (traumelidelse), og/eller vansker i relasjon til andre.

Friskstiftelsen har tilhold på Terningen Arena i Elverum hvor «Helsebygget» er et døgnbemannet «pasienthotell», og hvor mye av behandlingstilbudet leveres i egne tilpassede lokaler inne i arenaen. Denne lokasjonen har fra 2015 medvirket til et nært samarbeid med Høgskolen i Innlandet, fakultet for helse- og sosialvitenskap. Dette knyttet til leveranse av undervisning & kurs, utdanningsnære studentpraksisplasser, og medvirkning i ulike fag- og forskningsprosjekt.

Andre leietakere På Terningen Arena