Helseinn

Helseinn

Helseinn er en ideell forening som består av partnere fra offentlig, privat og frivillig sektor. Sammen med kommuner, sykehus, utdannings- og forskningsinstitusjoner, bedrifter og frivillige organisasjoner jobber vi sammen for bedre folkehelse og mer bærekraftige helsetjenester i Innlandet.

Helseinn har etablerte kontorer og innovasjonsverksteder på Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, samtidig er vi en del av det nasjonale økosystemet for helseinnovasjon gjennom vårt samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech.

Helseinn tilbyr kurs og kompetanseheving innen innovasjon og tjenesteutvikling, og vi støtter partnernes innsats for å styrke det lokale og regionale folkehelsearbeidet ved å:

  checkmark

  Fremme tverrsektorielt samarbeid og helsefremmende lokalsamfunn

  checkmark

  Sette fokus på aktuelle folkehelseutfordringer i Innlandet

  checkmark

  Bruke FNs bærekraftsmål som grunnlag for vårt arbeid

Vi bidrar til at våre partnere utvikler mer helhetlige helse- og omsorgstjenester ved å:

  checkmark

  Skape nøytrale arenaer hvor kommuner, sykehus, næringsliv, akademia og frivilligheten samarbeider om å finne løsninger til det beste for innbyggerne

  checkmark

  Sette fokus på innbyggerinvolvering 

Nettside: https://helseinn.net/

Kontakt: hei@helseinn.net

Andre leietakere På Terningen Arena